• ElektroPhysik

  MiniTest 7200/7400 FH

  Prijenosni ureÄ‘aj za mjerenje debljine stijenke nemagnetskih materijala koji radi na magnetostatskom principu sa kuglicom, našeg principala ElektroPhysik, Njemačka.

  Ovaj uređaj je veoma pogodan za mjerenje debljine stijenke od stakla, polimera, keramike i sl.

  Posebno je pogodan za primjenu kod neuobičajenih oblika (boce, limenke i slično).

   

  Više o ureÄ‘aju >>

 • Novo!!!  Krautkramer USM 36

  Najnoviji univerzalni ultrazvučni ureÄ‘aja Krautkramer USM 36, našeg principala tvrtke Baker Hughes - Waygate Technologies.

  Kompaktan, robustan, univerzalan, digitalni ultrazvučni ureÄ‘aj koji nastavlja već dokazanu kvalitetu i pouzdanost široko zastupljene USM serije.

  Maksimum što digitalni, konvencionalni ureÄ‘aj može pružiti korisniku!!!

   

  Više o ureÄ‘aju >>

 • USM Go

  USM Go je najlakši i najprijenosniji ultrazvučni defektoskop u ponudi GE. USM Go je dizajniran da olakša produženu upotrebu u najtežim kontrolnim uvjetima u nafti i benzinu, zrakoplovima, strujnim generatorima i automobilskoj industriji.

  Ultrazvučni defektoskopi >>

  Ultrazvučni mjerač debljine

Ultrazvučni mjerač debljine

Ultrazvučni ureÄ‘aji za mjerenje debljine stijenke primjenjuju se kako bi poboljšali sigurnost i provjerili pouzdanost materijala, posebno u odnosu na koroziju i eroziju.
Uređaji za mjerenje debljine stijenke sa dvostrukim sondama primarni su alat za kontrolu korozije kod raznih cjevovoda, posuda pod tlakom , različitih spremnika i kod brojnih drugih aplikacija.
UreÄ‘aji za mjerenje debljine koji koriste sonde sa jednim elementom omogućuju mjerenje najtanjeg raspona i pružaju najviši stupanj točnosti. Ove aplikacije uključuju i metale i nemetale (npr. staklo, keramika, plastika itd.).
Naša tvrtka kao ovlašteni distributer Waygate Technologies - Krautkramer nudi široki izbor instrumenata i sondi koji nude najbolja rješenja za vaše ispitne zadaće.
Ovdje možete pronaći zašto ureÄ‘aji našeg principala Waygate Technologies su u prednosti pred drugim proizvoÄ‘ačima: Napredne funkcije UT uredaja za mjerenje debljine stijenke.pdf


DM 5E - omjerom cijene i onoga što dobijete ovim ureÄ‘ajem ne može se mjeriti nijedan drugi proizvod za istu namjenu:
Naime, Vi nabavkom ureÄ‘aja DM 5E kupujete ime, sa kojim će Vas, kupac Vaše usluge ispitvanja stanja objekta kroz mjerenje debljine stijenke sigurno drugačije doživjeti nego sa nekim tzv. NO NAME ureÄ‘ajem. DM je sinonim za pouzdan ultrazvučni mjerač debljine stijenke, naročito u industriji nafte i plina, te u brodogradnji. Godinama je bio, naročito, na našim prostorima, jedini ureÄ‘aja Krautkramer DM. Danas nakon godina i godina i dalje je tu, sad 5. generacija, jednako pouzdana, jednako najbolja!!! 
Ovim putem želimo vas upoznati sa novom generacijom prijenosnih, ultrazvučnih uređaja za praćenje debljine korozije odnosno mjerenje debljine stijenke materijala općenito, koja dolazi iz Waygate Technologies (Krautkramer) - obitelj DM5E.
DM5E serija prijenosnih, digitalnih mjerača debljine ultrazvukom nudi značajna poboljšanja u performansama od prethodnih ureÄ‘aja (npr.DM 4). Pruža bolju stabilnost i recipročnost kod različitih zadataka, a, posebno, pri radu na povišenim temperaturama. Dizajniran je za rad u najrazličitijim radnim okruženjima i namjenjen za različite zadaće, npr. mjerenje debljine stijenke na cjevovodima, tlačnim posudama i skladišnim tankovima u industriji
nafte i plina, kao i u petrokemijskom i energetskom sektoru, brodogradnji i ostalim segmentima industrije gdje je kontrola materijala nužno potrebna.
DM5E je najbolja investicija za korisnike koji traže brza, fleksibilna, pouzdana i jednostavna rješenja. Omogućuje vam odabrati verziju ureÄ‘aja sa značajkama koje vam odgovaraju, dok vam njegova fleksibilnost omogućava da nadogradite instrument kad god želite.
Uređaji iz serije DM 5E pružaju različite načine mjerenja:
Način mjerenja MIN Scan i MAX Scan - omogućuje kontinuirano praćenje debljine materijala, nakon što vrijeme evaluacije istekne, prikazuje se ekstremna izmjerena vrijednost - maksimalna ili minimalna ovisno koja funkcija je bila izabrana. Vrijema evaluacija omogućuje kratkotrajno odizanje sonde (4 sek.). Kod obiju funkcija na ekranu se prikazuje razlika izmeÄ‘u max. i min. vrijednosti.
Način mjerenja - Differential/Rate-of-Reduction - prikazuje istovremeno unesenu nazivnu debljinu i trenutno izmjerenu vrijednost, te razliku izmeÄ‘u tih dviju vrijednosti u mjernim jedinicama (npr. mm) i u postocima.
Način mjerenja - B-Scan - omogućuje kontinuirani nadzor debljine u grafičkom načinu. Za vrijeme evaluacije, očitanje debljine je prikazano sa maksimalnom i minimalnom izmjerenom vrijednošÄ‡u.
Način mjerenjaDUAL MULTI (nije moguće kod DM 5E Basic) - omogućuje mjerenje debljine metala preko prevlake (boje). Znači nema potrebe za uklanjanjem premaza što donosi uštedu troškova i vremena. 
DUAL MULTI mjerna područja za različite tipove dvostrukih ultrazvučnih sondi:
DA 301: 3 - 20 mm
DA 312: 2 - 10 mm
DA 401: 3 - 20 mm
DA 501: 3 - 45 mm
DA 507: 3 - 60 mm
DA 512: 2.54 - 10 mm
Navedena mjerna područja su izražena za boju na etalonskom čeliku. Dakle, moguća  su značajna odstupanja od navedenih vrijednosti, ovisno o materijalu i debljini prevlake (coating), ali i osnovnom materijalu. 
 

 


DMS Go
Iz naše ponude izdvajamo ultrazvučni mjerač debljine DMS Go Advanced sa mogućnošÄ‡u prikaza rezultata brojčano, ali i A i B slikom (scan).
Ultrazvučni mjerač debljine materijala DMS Go u kombinaciji sa ultrazvučnom sondom TC-560 i spojnim kablom KBA 531TC ima slijedeće funkcije: TOPCoat - patentirana tehnika optimizira korozijska mjerenja preko zaštitne prevlake. U ovoj tehnici, ispitni objekt i debljina zaštitne prevlake su izmjereni u jednom prolazu, i prikazane su obje vrijednosti. Primjena ove tehnike je moguća čak i kad odjeci od zadnje stjenke prikazuju jaku koroziju. Za TopCOAT tehniku koristi se posebna sonda TC-560 koja ima dva para predajnika/prijemnika. Prvi par predajnik/prijemnik odreÄ‘uje debljinu prevlake s obzirom na prostiranje longitudinalnih valova po površini ispitnog objekta. Istovremeno, drugi par odreÄ‘uje ukupnu debljinu, te je potom smanjuje za debljinu prevlake. Obje vrijednosti su istovremeno prikazane na DMS Go. Mjerenja uporabom TopCOAT tehnike moguća su samo uz DMS Go (i DMS 2TC).
Auto-V funkcija omogućuje mjerenje debljine stjenke na nezaštićenom materijalu bez poznavanja brzine ultrazvuka u materijalu. S ovom funkcijom brzina ultrazvuka je odreÄ‘ena istovremeno s mjerenjem debljine. Ova funkcija omogućuje mjerenje nezaštićenog materijala bez bilo kakvih podešavanja i bez uporabe referentnih blokova. Auto-V funkcija koristi već opisanu sondu TC-560 s dva para predajno/prijemnih elemenata. Par predajno/prijemnih elemenata izračunava brzinu ultrazvuka na osnovi prostiranja longitudinalnih valova ispod površine objekta (udaljenost izmeÄ‘u predajnika i prijemnika). Istovremeno, drugi par elemenata odreÄ‘uje vrijeme preleta ultrazvučnog impulsa u ispitnom objektu, i izračunava debljinu na osnovi odreÄ‘ene brzine od prvog para elemenata. Na ovaj način uzete su u obzir i promjene temperature i eventualne lokalne nepravilnosti pri izračunu debljine. Auto-V funkcija jedino je dostupna uz DMS Go (i DMS 2TC)
Uz ovaj ureÄ‘aj može se koristiti široki spektar ultrazvučnih sondi za mjerenje debljine stijenke: sonde koje imaju samo jedan pretvornik (predajnik i prijemnik u jednom elementu) i dvostruke sonde (predajnik i prijemnik su svaki za sebe). Unutar ove podjele imamo sonde različitih veličina kontaktnih površina za ispitivanje različitih promjera. Mogu se koristiti i sonde za ispitivanje na površinama sa povišenim temperaturama. Stabilno očitanje rezultata kod povišenih temperatura postiže se uporabom sonde DA 590 i programiranih industrijskih algoritama za korekciju izmjerenih vrijednosti kod različitih temperatura.

DMS Go sa sondom DA 590

U prilogu je katalog sondi u kojem su navedene neke od ultrazvučnih sondi iz široke palete našeg pricipala Waygate Technologies - Krautkramer sa njihovim tehničkim karakteristikama. thikness gauge probes.pdf
Kao što je navedeno ureÄ‘aj ima mogućnost prikaza rezultata mjerenja numerički, ali i kao A-slika (ipak se ne smatra ultrazvučnim detektorom grešaka, iako može se koristiti za ispitivanje dvoplasnosti) i B-slika (B-Scan), to je posaban način prikaza debljine stjenke ispitnog objekta u zavisnosti od puta. Ovaj način prikaza je idealan za prikaz korodiranih područja. Za postizanje ovakvog prikaza potrebno je sondu povući po dijelu ispitnog objekta. Presjek ispitnog objekta prikazan na ekranu DMS Go ureÄ‘aja predstavlja distribuciju debljine u komponenti. Ovakav prikaz čini vrlo jasnim prikaz najmanje debljine stjenke.
Ukoliko se pokaže potreba ultrazvučni mjerač debljine DMS Go moguće nadograditi u univerzalni ultrazvučni uređaj za ispitivanje materijala - USM Go - i to sa funkcijama koje sami odaberete!!!
Newsletter


Prijavite se za naš newsletter:


© 2024 iDEF d.o.o. Izrada web stranica: Dedal komunikacije